ĐÂY LÀ NƠI CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI SÚNG BÁU VẬT

 
ĐÂY LÀ NƠI CHUYÊN BÁN CÁC LOẠI SÚNG BÁU VẬT
AI MUỐN MUA THÌ PM YAHOO: nh0xb0_1999@yahoo.com
KHI PM QUA YAHOO THÌ ĐƯA TK,PASS
VÀ CŨNG ĐƯA LUÔN LOẠI CARD,SỐ SERI, MÃ THẺ.
XIN CÁM ƠN!!!!!!!
 
 

CÓ ĐẦY ĐỦ HÀNG CHO ANH EM XEM


 barrett m99 royal
Tặng: 150.000 GP
Giá: 100.000 GATE
 M4a1 RoYal 
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 Mauser RoYal 
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 Kukri RoYal 
Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 Golden Winchester 

Tặng: 150.000 GP
Giá: Giá: 60.000 GATE
 
 MG3 GOLD 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 Anaconda Gold 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 40.000 GATE
 AWM Kim Cương 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 Katana Gold 
katana gold
Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 Scarlight Gold 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
 AK47 Scope Red 

Tặng: 150.000 GP
 
M4A1 CRISTAL 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 70.000 GATE
 ThompSon Gold 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 NAVY SEAL 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 20.000 GATE
 Barrett M99 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 80.000 GATE
 Siêu điệp viên Fox 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 20.000 GATE
 Scarlight Red 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 BLACK RAVEN 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 20.000 GATE
 
RPK Gold 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 Gatling Gun Gold 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 Mật vụ Rose 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 20.000 GATE
 AWM Gold 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 Anaconda Red 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 40.000 GATE
 BC Axe Gold 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 40.000 GATE
 M4A1 Custom 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 
UAG Red Dragon 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 AK47 Scope 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 AWM Red Dragon 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 AN94 Scope 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 AK47 Sliver 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
Golden Dual Colt 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 M4A1 Gold 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 Knight SR25-1 
kgnigt sr25
Tặng: 150.000 GP
Giá: 40.000 GATE
 Desert Eagle Crytal 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 DE Scope 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 40.000 GATE
 M4A1 Red Dragon 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 Siêu điệp viên Blade 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 20.000 GATE
 Xẻng Red Dragon 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 40.000 GATE 
 Ultimax 100 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 VICTORIA 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 20.000 GATE
 M14EBR 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 M4A1 S Digital 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 880 Vcoin
 F2 - R2 

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE

Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE

Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 
Winchest
 
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
QBZ-95
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
PSG 1 Red Dragon
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
BC Axe Gold
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
AWM Red Dragon
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
Kris SuperV-Silver
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
M29 Minimi-Xmas
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
Keris-Xmas
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
 
M4A1 S-Bandage
 
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
XM8 Jasmine
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
Bushmaster ACR
Tặng: 150.000 GP
Giá: 60.000 GATE
 
Barrett Red Dragon
http://khosung.clan.su/barret.bmp
Tặng: 150.000 GP
Giá: 150.000 GATE
 
M1A1 Carbine
http://khosung.clan.su/m1a1.bmp
Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE
 
Nhân vật Delta
Tặng: 150.000 GP
Giá: 20.000 GATE
 
AK-47 Ultimate Sliver
http://khosung.clan.su/ak-47.bmp
Tặng: 150.000 GP
Giá: 50.000 GATE